Procesul de mediere in statele Uniunii Europene

 

 

Medierea se află în stadii de dezvoltare diferite în statele membre. Unele state membre au o legislație sau norme procedurale cuprinzătoare cu privire la mediere. În altele, organismele legislative au arătat prea puțin interes pentru reglementarea medierii. Cu toate acestea, există state membre care au o cultură solidă a medierii, care se bazează în principal pe autoreglementare.

 

Tot mai multe litigii sunt introduse în instanțe. Prin urmare, aceasta presupune nu numai perioade de așteptare mai lungi pentru soluționarea litigiilor, ci și o creștere a cheltuielilor juridice la niveluri la care de multe ori pot fi disproporționate față de valoarea litigiului.

În cele mai multe cazuri, medierea este mai rapidă, și prin urmare, mai ieftină decât procedurile judiciare obișnuite. Aceste lucru este în special relevant în țările în care sistemul judiciar înregistrează întârzieri importante, iar procedurile juridice durează în medie câțiva ani.

De aceea, în ciuda diversității la nivelul domeniilor și metodelor de mediere în Uniunea Europeană, se manifestă un interes crescut pentru acest mijloc de soluționare a litigiilor, ca alternativă la hotărârile judecătorești.

Pentru a obține informații detaliate, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile care figurează în partea dreaptă.

 

Sursa: Portalul european e-justitie

DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

 

  • Belgia
  • Bulgaria
  • Republica Cehă
  • Danemarca
  • Germania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • Spania
  • Franţa
  • Croaţia
  • Italia
  • Cipru
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburg
  • Ungaria
  • Malta
  • Ţările de Jos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugalia
  • România
  • Slovenia
  • Slovacia
  • Finlanda
  • Suedia
  • Regatul Unit

 

Go to top