Guvernul a adoptat, astăzi, două Ordonanțe prin care se instituie noi reglementări în privința protecției consumatorilor.
Potrivit comunicatului emis de Guvernul Romaniei, prin ordonanta aprobata astazi de Guvern se înființează în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor o structură responsabilă cu derularea procedurilor SAL. Pentru asigurarea stabilitatii si continuitatii structura va fi subordinea Înaltului Funcţionar Public. Această structură este imparțială şi îşi desfăşoară activitatea independent de activitățile de supraveghere și control piaţă.

Ordonanța adoptată de Guvern creează, în România cadrul juridic necesar pentru ca reclamațiile împotriva comercianților să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităților care aplică proceduri SAL într-un mod independent, imparțial, transparent, eficace, rapid și echitabil.

In cazul în care autoritățile publice centrale sau autoritățile administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor nu înființează, în vederea soluționării litigiilor, structuri SAL, structura responsabilă cu derularea procedurilor SAL din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor poate avea și rol de autoritate complementară.

Totodata, pentru domeniul bancar, având în vedere complexitatea acestuia, precum și impactul pe care serviciile bancare le au asupra consumatorilor, se înființează Centrul de soluționare alternativă a litigiilor din sistemul bancar, iar activitatea acestui centru este coordonată de un Colegiu de Coordonare.

Noile reglementari sunt strans legate de introducerea în legislația românească a prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Directiva europeană a fost elaborată în scopul depășirii diferenţelor între statele membre în ceea ce priveşte sistemele de soluţionare a reclamaţiilor, atât în ceea ce priveşte sectoarele acoperite de acestea, cât şi calitatea procedurilor. Directiva nr. 2013/11/UE urmărește să asigure un nivel înalt de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței interne prin garantarea faptului că reclamațiile împotriva comercianților pot fi prezentate de către consumatori, în mod voluntar, unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Directiva impune statelor membre să faciliteze accesul consumatorilor la proceduri de soluționare alternativă a litigiilor (denumite în continuare “proceduri SAL”) în cazul litigiilor naționale și al celor transfrontaliere care se referă la obligațiile contractuale prevăzute în contractele de vânzări sau în contractele de prestări de servicii din toate sectoarele comerciale. Pentru ca procedura SAL să fie disponibilă și ușor accesibilă, la nivel european se va institui un instrument on line, platforma SOL, care va fi un site interactiv, gratuit şi disponibil în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene. Aceasta platformă: va furniza un formular de reclamaţie care va fi completat şi transmis online de către reclamant; va informa partea pârâtă în legătură cu reclamaţia depusă; va identifica instituţiile abilitate (entitățile SAL), etc.

 

Comunicat Guvernului Romaniei - 26 august 2015

 

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top