Sedinta de informare ...

Incepand cu intrarea in vigoare a Legii nr. 115/2012, partile aflate intr-un litigiu sunt tinute sa faca dovada informarii cu privire la procedura medierii, alternativa la solutionarea disputei pe cale judecatoreasca.

Informarea prealabila obligatorie se realizeaza anterior incheierii contractului de mediere.Informarea se face ambelor parti in sedinta comuna sau separata. Pentru buna desfasurare a procesului de mediere, este de preferat ca mediatorii sa depuna diligentele necesare ca sedinta de informare sa se realizeze in prezenta ambelor parti.

Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Mediatorul va avea in vedere ca in cadrul sedintei de informare sa prezinte partilor cel putin informatii cu privire la:

- drepturile si obligatiile partilor in cadrul procedurii de mediere ;

- rolul mediatorului ;

- avantajele medierii;

- efectele juridice ale acordului de mediere.

Sedinta de informare se finalizeaza cu incheierea procesului verbal de informare care se semneaza de toate partile participante, inclusiv mediator.

Procesul verbal se redacteaza de mediator si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu :

- antet cu datele de ideintificare ale formei de exercitare ;

- datele de identificare ale mediatorului ;

- numar de inregistrare ;

- data, ora si locul sedintei de informare ;

- partile participante si datele de identificare ale acestora ;

- obiectul conflictului si, dupa caz, numarul dosarului aflat pe rolul instantei ;

- numarul si data documentului prin care a fost exprimat consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul, in cazul litigiilor prevazute de art. 601 alin. (1) lit. g) ;

- deciyia partilor in urma informarii si notificarea privind necontinuarea procedurii de mediere;

- semnatura si stampila mediatorului si semnatura partilor.

In situatia in care una dintre parti refuza in scris sau nu se prezinta de doua ori la rand, mediatorul elibereaza un document din care sa rezulte toate demersurile pe care le-a realizat.

Acest document nu reprezinta un proces verbal de informare prealabila obligatorie, ci are scopul de a face dovada in fata instantei cu privire la faptul ca solicitantul a fost de buna credinta si a incercat convocarea celeilalte parti la mediere.

Cu privire la sedinta de informare prealabila, Consiliul de Mediere a elaborat Ghidul pentru organizarea sedintei de informare privind medierea.

In sprijinul mediatorilor, in sectiunea de formulare – accesibila mediatorilor inregistrati pe site – se regaseste ca model Procesul verbal al sedintei de informare.

Autor:
Ursan Iuliu, Mediator Bucuresti

 

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top