Cateva aspecte privind obligativitatea parcurgerii procedurii de mediere in fata instantelor judecatoresti ...
 

Medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt reglementate prin Legea nr. 192/2006, care a fost modificată şi completată de următoarele acte normative:

- Legea nr. 370/2009;
- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2010;
- Legea nr. 202/2010;
- Legea nr. 115/2002.
Reglementări legale, cu incidenţă asupra desfăşurării activităţii de mediere în faţa instanţelor judecătoreşti, regăsim în Codul de Procedură Civilă, astfel cum a fost modifcat prin Legea nr. 76/2012, reglementări care intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 ca urmare a prorogarii termenului de intrare in vigoare prin O.U.G. nr. 44/2012.

I. Incepand cu data de 01 octombrie 2012, potrivit punctului 1 din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si activitatea profesiei de mediator, intra in vigoare urmatoarele reglementari
Art. 2. - (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

II. Incepand cu data de 9 ianuarie 2013, potrivit punctului 13 din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si activitatea profesiei de mediator, intra in vigoare urmatoarele reglementari:
Art. 601 În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor:
- când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos;
- nerespectarea clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate;
- existenţa unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici;
- încălcarea altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei:
- continuarea casatoriei;
- partajul de bunuri comune;
- exercitiul drepturilor parintesti;
- stabilirea domiciliului copiilor;
- contributia parintilor la intretinerea copiilor;
- orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă;
g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.


II. Incepand cu data de 1 februarie 2013, potrivit Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, intra in vigoare urmatoarele reglementari referitoare la activitatea de mediere:
Art. 222 Prezenta personala a partilor in vederea solutionarii amiabile a litigiului
(1) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii. In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile.
(2) In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.
(3) In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.
(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.
(5) Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 434 sunt aplicabile.

CONCLUZII
Incepand cu data de 1 octombrie 2012 partile sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, problema se pune care este sanctiunea pentru neindeplinirea acestei obligatii. Niciuna. Prin urmare daca nu exista sanctiune nu exista nici obligatie.

Incepand cu data de 9 ianuarie 2013, partile sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii. Astfel, putem spune ca incepand cu aceasta data partile se pot trezi in fata instantei care le cere dovada parcurgerii procedurii de informare privind avantajele medierii. In acest caz, instanta poate acorda termen pentru a face dovada procedurii de informare.

Incepand cu data de 01 februarie 2013, data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, judecatorul are dreptul sa recomande partilor solutionarea litigiului prin mediere, ca alternativa la procesul judiciar. Un pas important facut pentru impunerea procedurii de mediere ca solutie de drept pentru stingerea unui conflict. Sa speram ca data de 01 februarie 2013 ramane data intrarii in vigoare a Codului de Procedura Civila.

Februarie 2013.

 

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati

Go to top