Consiliul de Mediere este organism autonom, cu personalitate juridica, de interes public, cu rol de organizare a activitatii de mediere, infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006.

 

Atribuíile Consiliului de mediere:
a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;
b) elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c) autorizeaza programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e) autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
e^1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;
f) intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;
g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h) supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i) elibereaza documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;
j) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
k) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
l) face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
m) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa;
m^1) organizeaza alegerile pentru urmatorul consiliu de mediere si elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data;
n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege

 

Informatii cu privire la organizarea si funtionarea Consiliului de Mediere se regasesc pe pagina oficiala www.cmediere.ro.

Tot aici regasiti si informatii utile privind procedura de autorizare a mediatorilor.

 

Go to top