Autor: Mugur Mitroi
Editura Consensus

MEDIEREA – EFECT/ELEMENT AL GLOBALIZARII
Sisteme si coduri de decriptare


Se pune intrebarea: “Ce poate corela sistemele, sincronizandu-le in vederea eficientizarii lor si inglobarii la nivel mondial?”.

Sistemul reprezinta:
1) Ansamblu de elemente (materiale sau ideale) cu anumite trăsături comune care formează un tot organizat. ~ nervos. ~ solar. ~ filozofic.
2) Mod de organizare a unui proces, a unei activităţi. ~ electoral.
3) Formă de guvernământ; regim; orânduire. ~ feudal.
4) Ansamblu coordonat de procedee, folosit pentru a obţine un rezultat pozitiv. ~ de tratare a unei boli.
5) Succesiune de straturi formate în decursul unei perioade geologice.
6) Ansamblu de instalaţii asociate. ~ tehnic. ~ energetic. /
Tendinta la nivel mondial este aceea de armonizare a tuturor sistemelor, pastrand caracteristicile determinante ale acestora.
Problema reprezinta o provocare, avand in vedere elementele componente ale sistemelor determinante in crearea si dezvoltarea acestora si in impunerea ritmului de eficienta (dinamica sistemului).

Regula este ca cel mai bine conturat sistem inglobeaza prin absorbtie sistemele similare mai putin eficiente.

Medierea reprezinta modalitatea alternativa de solutionare a conflictelor, la implementarea si dezvoltarea procedurii accentuandu-se nevoile/necesitatile in detrimentul pozitiilor afirmate.
Diversele sisteme ce gestioneaza conflictul la nivel mondial se bazeaza pe izvoare si strategii ce sunt specifice si individuale, determinate de formele de organizare statala – sisteme de guvernamant.

Pentru armonizarea si sincronizarea sistemelor judiciare in vederea crearii sistemului global de solutionare a conflictului, s-a identificat elementul generator al sistemului, si anume identificarea, compatibilizarea si satisfacerea nevoilor/necesitatilor, acestea reprezentand atitudinile si actiunile primare, fundamentale ale individului, ce se pot proiecta la nivel de organizatie privita ca sistem.

Astfel, prin stabilirea procedurii medierii ca limbaj comun in vederea solutionarii conflictelor, de fapt se incearca identificarea unui cod de decriptare universal ce nu mai ridica problema compatibilizarii.

Pe cale de consecinta, un sistem comun bazat pe un cod de interpretare universal, reprezinta structura ideala construita la nivel mondial ce are drept liant identificarea nevoilor si satisfacerea acestora.

Sistemele dezvoltate pe conceptii care se bazeaza pe aplicarea retetei acestei proceduri alternative de solutionare a disputelor, sunt viabile, eficiente si nu prezinta riscul imploziei prin consum de resursa proprie.

Mugur Mitroi (2010), Mediere si conflict, Editura Consensus, Bucuresti

Pentru comenzi va rugam sa accesati pagina www.fmmm.ro Formare in Mediere Mugur Mitroi
Go to top