VLAICU Rodica

Vechime in profesia de mediator: 4 ani

Studii: Juridice

CV: Vlaicu Rodica

Programul de management


Sediu profesional

Localitate: Targoviste

Adresa:  Str. Constantin Braancoveanu Bl. 11

Telefon: 0733 046 033 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: 


Activitatea desfasurata

Am pornit pe drumul cunoşterii şi aprofundării medierii în anul 2010, iar în primăvara anului 2011 am reuşit să mă autorizez şi să deschid, cu multă încredere şi multe speranţe, un birou în imediata apropiere a Judecătoriei Târgovişte.

Am cunoscut greutăţile inerente începutului, m-am confruntat cu neîncrederea societăţii în tânără profesie, reticenţa instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi cu ignoranţa şi/sau răutatea unora dintre practicienii altor profesii, însă la această oră, având în vedere volumul de activitate şi rezultatele obţinute, pot spune că sunt unul dintre “norocoşii medierii”.

La această stare de lucruri au contribuit substanţial: pregătirea şi experienţa mea profesională anterioară (care au făcut din mine un om planificat şi organizat, flexibil, calculat, bun coordonator şi pedagog), firea mea sociabilă, deschisă şi optimistă, precum şi amplasarea corespunzătoare a biroului şi faptul că am fost printre primii mediatori care au activat zi de zi în mediere.

Întrucât am constatat, din primele zile de activitate, că medierea este insuficient promovată şi greşit receptată în judeţul Dâmboviţa, dar şi pentru a înlesni relaţionarea cu instituţii şi autorităţi, în toamna anului 2011 am înfiinţat, împreună cu patru colegi, Asociaţia Birourilor de Mediere din Dâmboviţa (prescurtat A.B.M.D.) – organizaţie neguvernamentală care are ca obiectiv promovarea şi apărarea intereselor mediatorilor.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Birourilor de Mediere din Dâmboviţa am fost preocupată de promovarea constantă a instituţiei medierii şi intereselor mediatorilor - Regasici aici o scurta prezentare a activitatilor Asociatiei.

 

Pe parcursul celor patru ani de activitate în calitate de mediator şi preşedinte al Asociaţiei Birourilor de Mediere din Dâmboviţa am identificat o serie de disfuncţii şi vulnerabilităţi care au îngreunat procesul de evoluţie al instituţiei medierii, constând în:

- cadru normativ lacunar, cu dispoziţii lipsite de rigoare, claritate şi concizie, modificările şi completările survenite în anul 2012 nefiind suficiente pentru a înlătura aceste nereguli;

- promovarea insuficientă, secvenţială şi, uneori, neprofesionistă, cu un mesaj lipsit de coerenţă şi fără impact la opinia publică;

- relaţionarea interinstituţională timidă, fără obiective precise;

- sistemul de pregătire profesională grevat de interese de grup;

- lipsa trasparenţei decizonale;

- gestionarea necorespunzătoare a resurselor finciare şi lipsa de preocupare pe linia atragerii de fonduri nerambursabile.

 

Pentru a înlătura aceste disfuncţii şi vulnerabilităţi consider că viitorul Consiliu de Mediere trebuie să includă în Planul de Manegement următoarele priorităţi:

- asigurarea unui cadru normativ propice dezvoltării medierii şi profesiei de mediator;

- promovarea eficientă, la nivel naţional a medierii; - modificarea condiţiilor de dobândire a statutului de mediator, precum şi a sistemului de pregătire profesională a mediatorilor;

- relaţionarea interinstituţională de pe poziţii de respect şi egalitate;

- transparenţa decizională,

- reorganizarea aparatului tehnic din cadrul Consiliului

- asigurarea bazei materiale a Consiliului de Mediere;

- gestionarea eficientă a fondurilor financiare şi iniţierea unor proiecte menite să atraga fonduri nerambursabile.

 

Pentru îndeplinirea acestora vor fi elaborate planuri de măsuri, cu termene şi responsabilităţi precise, activităţile desfăşurate în acest sens urmând a fi finanţate din sursele Consiliului, fonduri nerambursabile şi contribuţii din bugetul special ale Guvernului.

Am făcut acestă trecere în revistă a activităţii mele în slujba medierii pentru a vă convinge că şi eu, Rodica Vlaicu, candidat la o funcţie în Consiliul de Mediere m-am confruntat cu disfuncţiile şi vulnerabilităţile sistemului, însă consider că împreună prin profesionalism şi perseverenţă avem posibilitatea să le înlăturăm şi să aşezăm medierea pe locul care îl merită.

Pentru acesta am nevoie de încrederea şi votul dumneavoastră!

Go to top