Cu toate că legea 192/2006 reglementează medierea şi organizarea profesiei de mediator, este singura lege din România, care nu conţine obligaţii şi sancţiuni exact pentru scopul în care a fost realizată şi anume Medierea. În schimb, pentru mediator obligaţiile şi sancţiunile sunt cu nemiluita.

 

Am militat şi militez în continuare, pentru introducerea în legea medierii a unor obligaţii şi sancţiuni pentru părţile implicate în mediere, două aspecte deosebit de importante ce servesc scopului pentru care a fost elaborată legea şi anume:

 

1. degrevarea instanţelor

2. reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat.

3. creşterea numărului de medieri

 

Despre ce fel de obligaţii şi sancţiuni vorbim în mediere?

În primul rând trebuie să precizez, că nu medierea trebuie să fie obligatorie ci obligaţia parţilor de a se prezenta în biroul mediatorului în vederea "încercării soluţionării conflictului prin mediere", aşa cum de altfel a menţionat şi CCR în motivaţie, arătând ca  “o procedură constând în informarea asupra existenței unei legi apare, neîndoielnic, ca o încălcare a dreptului de acces la justiție,…, cu atât mai mult cu cât procedura se rezumă la o simplă obligație de informare, și nu la încercarea efectivă de soluționare a conflictului prin Mediere”. 

Ştim foarte bine că nu poţi obliga părţile să medieze şi să ajungă la un acord.

În schimb, părţile, odată ajunse în biroul tău, prin abilitatea ta de mediator şi puterea de a convinge, pot rămâne sau nu în mediere. Şi chiar intrate în mediere, părţile  au posibilitatea retragerii ( opt-out) şi se pot adresa oricând instanţei de judecată, nefiindu-le îngrădit acest drept.

Însă pentru a ajunge să-ţi pui în aplicare abilităţile de mediator şi să convingi părţile să rămână în mediere, ai nevoie atât de reclamant cât şi de parat, acestea putându-se prezenta împreună sau separat.

Cu alte cuvinte, vine un client de bună credinţă, care a auzit despre mediere şi doreşte să declanşeze procedura medierii. Se face o invitaţie, se face a doua invitaţie, însă acesta nu se prezintă.          Reclamantul, pe bună dreptate vă considera că a cheltuit inutil timp, bani şi îşi va pierde încrederea şi aşa fragilă, în mediere. Însă ceea ce este mai grav, va spune tuturor cunoştinţelor ca medierea este apa de ploaie şi şi-a pierdtu timpul şi banii. Consecinţele vor fi dezastruoase pentru mediere şi mediatori.

Aşadar, ce putem face pentru a preintamina acesta situaţie? Avem nevoie de o lege nouă, care să prevadă obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile şi sancţiuni.

 

Cine va aplia sancţiunea?

În ce priveşte sancţiunea, aceasta va fi aplicată numai de judecător conform Art. 187 pct 1 din NCPC privind "Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni " cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:

În acest moment la litera f, unde se face vorbire despre mediere textul face referire la şedinţa de informare " f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii."

Conţinutul literei f din NCPC, va trebui modificat şi înlocuit cu "refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de încercare a soluţionării conflictului prin mediere".

Părţile, nefăcând dovadă în instanţă că au încercat soluţionarea conflictului prin mediere, judecătorul va aplica sancţiunea parţilor sau numai uneia din părţi şi va retrimite părţile la mediator, în vederea încercării soluţionării conflictului prin mediere.

Introducerea procedurii prealabile, de încercare a soluţionării conflictului prin mediere şi a sancţiunii părţii care nu se prezintă la mediator, va conduce la degrevarea instanţelor şi implicit la o creştere semnificativă a numărului de medieri. 

 

Mediator Adrian Balan

Candidat la functia de membru in Consliul de Mediere

Go to top