Lista mediatorilor care si-ai depus dosarul de candidatura pentru dobandirea calitatii de membru in Consiliul de Mediere - descarca pdf Tabel actualizat -13.02.2015 

Informare Consiliul de Mediere:

NOTĂ: În urma primirii Dosarelor de candidatură până la această dată, rugăm viitorii deponenți să aibă în vedere următoarele aspecte: 

1. Pe data de 27.02.2015, pe lângă Lista finală a candidaților, se vor publica pe site-ul CM și:

a. Declarația de intenție,

b. Descrierea competențelor și a experienței practice precum și

c. CV-ul, pentru fiecare candidat în parte (Art.18 alin (2) din Anexa 11 la ROF).

Ca urmare, vă adresăm rugămintea să evitați, pe cât posibil, menționarea în aceste 3 documente a unor date cu caracter personal care nu pot fi făcute publice (ex. CNP-ul...).

 

2. Pentru cerința prevăzută la Art.6, lit e) din Anexa 11 la ROF, se va depune la Dosar un CERTIFICAT MEDICAL eliberat de o entitate medicală abilitată.

 

3. Adeverința de membru la o Asociație trebuie să fie eliberată de Asociația cu care mediatorul este înscris în TM la data depunerii cererii de candidatură (Art.8 lit. f) din Anexa 11 la ROF).

 

4. Programul orar pentru primirea Dosarelor de candidatură este 11.00 - 15.00, similar cu cel de lucru cu publicul.

 

Secretariat tehnic

Director - Cornel Pavel

Go to top