Unul dintre obiectivele mele, în calitate de viitor membru al Consiliului de Mediere, va fi acela de a propune (ideea îmi aparține, rog a se lua act), și de a mă implica în demersul de modificare a Art. 194 din NCPC - Sesizarea instanţei de judecată, în sensul introducerii literei e ^ ( indice ) 1, prin care justițiabilul să precizeze ( eventual pe propria răspundere), că a încercat soluționarea conflictului prin mediere, anterior apelării la instanță. 

Acest fapt nu ar fi în măsură să lezeze sau să îngrădească dreptul la judecată, ci doar ar avea rolul de a-l conștientiza pe justițiabil de existența medierii, chiar rolul amânării poate a depunerii imediat a cererii de chemare în judecată.În plus, și judecătorul ar vedea dacă s-a încercat calea amiabilă și poate ar recomanda medierea.

Sunt convinsă că un astfel de proiect, dacă se va bucura de susținerea echipei membrilor viitorului Consiliu, va da roade.

 

Ana Cristina Margu

Candidat la functia de membru in Consiliul de Mediere